Home > CONTACT US
CONTACT US

Xi’an System Sensor Electronics, Ltd.
40 Zhang Ba 2nd Road, or 28 Tuan Jie South Road, Xi’an National Hi-Tech Industrial Development Zone,Xi’an 710075, CHINA

Ph: +86 29 85387800

Fx: +86 29 88895930